Links

Over 3Logics
Strategisch advies, bedrijfsontwikkeling, consultancy en architectuur
Organisatie
About 3Logics
Strategic advice, business development, consultancy and architecture
Organization

dunes


Een evenwichtige bedrijfsvoering van een onderneming steunt op de pijlers "cultuur", "structuur" en "bestuur". Evenwicht tussen cultuur, structuur en bestuur maakt het voor de onderneming eenvoudiger de bedrijfsdoelstellingen in het vizier te houden. Alle bedrijfsmiddelen kunnen zo optimaal worden ingezet om de doelstellingen te behalen.

Een stevige verankering op de drie pijlers geeft de onderneming een uitstekende uitgangspositie terwijl een dynamische evenwicht zorgt voor voldoende veerkracht in de onderneming. Dit is geen overbodige luxe bij een steeds sneller veranderende vraag van klanten, clienten en opdrachtgevers, toenemende concurrentie en weining tijd om op adem te komen.

Bedrijven en organisaties opereren in marktvensters waarin zij willen excelleren. Een onderneming kent het eigen marktvenster door en door, maar toch komt het regelmatig voor dat de boot wordt gemist. De aandacht was even verslapt of de concurrent kwam sneller met een vernieuwing of met een betere prijs. Dan is het alle hens aan dek en moet een inhaalslag worden gemaakt. Dan moet een nieuw evenwicht worden gezocht en moeten diverse veranderingen worden doorgevoerd.

Na elke verandering moet een onderneming een nieuw evenwicht vinden en om die reden zullen de verhoudingen tussen de cultuur, de structuur en het bestuur opnieuw worden vastgesteld. Het is de missie van 3Logics deze veranderingen te initiŽren en het tot stand komen van het nieuwe evenwicht te begeleiden.

3Logics streeft er naar dat de onderneming ziet aankomen welke relevante gebeurtenissen zich gaan voltrekken. Daarna analyseert 3Logics welke veranderingen dat tot gevolg zal hebben en hoe acceptabel die zijn voor de organisatieonderdelen. Dan moeten als reactie op de gebeurtenissen deveranderingen in de cultuur, de structuur en het bestuur worden gerealiseerd.

3Logics kijkt vooruit, richt zich op wat onvermijdelijk komen gaat en ontdekt nieuwe mogelijkheden om die te pareren of om zelf te innoveren. Een "3Logics" organisatie beweegt mee en past zich aan, zodat er snel een nieuwe balans gevonden wordt en de volgende golf gebeurtenissen kan worden opgevangen.

De 3Logics organisatie is klein en daardoor flexibel. De medewerkers hebben elk jarenlange ervaring in de strategie, aansturing en operatie in diverse marktvensters en hebben daarnaast een diepgaande kennis van alle aspecten van de IT (information technologie).

De medewerkers treden op als adviseurs en experts. U kunt er op vertrouwen dat u gesteund door het inzicht van deze medewerkers te allen tijde volledige controle hebt over uw veranderende situatie.

Daarnaast doen zij graag een stapje achteruit voor u, onder het motto "ik doe mijn werk pas goed als u uw werk goed doet". Zij hebben vanzelfsprekend "de klant van de klant" centraal in het vizier en "helpen u de klant helpen". Zo doen zij recht aan uw bedrijfsdoelstellingen en introduceren zij tevens meer veerkracht in uw orderneming.

3Logics biedt organisaties een weg naar een evenwichtige bedrijfsvoering. De belangrijkste succesfactor is dat 3Logics soepel inspeelt op veranderende vragen van klanten, clienten of opdrachtgevers.
Op die manier blijft u baas in eigen huis terwijl u toch blijft profiteren van de kennis en ervaring van uw adviseurs

Neemt u contact op met 3Logics

Email: info@3Logics.nl.
Telefoon: +31(0)15 7112 148

A level headed business is solidly based on three well balanced pillars; human culture, business structure and responsible direction.

A sound foundation on these three pillars provides the organization with a strong market presence while the dynamic balance provides resilience to the organization so it doesn't topple over when crises arise. The organization has to adapt to ever faster changing customer and client demands while the competition grows and never ever gives respite.

Businesses operate in markets where they want to excel. The business knows its market thoroughly but it happens regularly that in specific areas the lead has been taken by someone else. Attention slackens for a short while or, more often, the competitor is faster to introduce a new direction. When this happens balance disappears and all effort will have to go to catching up. And at this moment things have to change in all three pillars to gain a new balance. For this reason the businesses culture, structure and direction will have to change.

some text 

3Logics offers undertakings a road to balanced business. The key success factor is 3Logics smoothly adresses ever faster changing demands of customers and clients.

Please contact 3Logics

Email: info@3Logics.nl.
Telephone: +31(0)15 7112 1483Logics steunt u niet alleen in de veranderaspecten van uw onderneming, maar heeft ook vergaande inzichten in bedrijfsinnovatie en bedrijfsontwikkeling gebaseerd op een geoptimaliseerde bedrijfsinrichting.
De bedrijfsinrichting is in de visie van 3Logics gebaseerd op een kloppende informatiehuishouding "de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats" waarin alle verantwoordelijkheden goed zijn belegd.
U kunt onderdelen van opdrachten of gehele opdrachten aan 3Logics uitbesteden maar u kunt 3Logics ook inhuren om op uw locatie een zichtbare rool in te vullen door aanwezig te zijn als vraagbaak of raadgever en op die manier diverse taken of functies in uw onderneming in te vullen.
3Logics site 3Logics navigate 3Logics agenda 3Logics mail
dropbox gdrive the box justcloud